Calendário Vaisnava- Fevereiro de 2017

1 de fevereiro de 2017

Calendário Vaisnava- Fevereiro de 2017

1 Fevereiro 2017– Quarta Pañcamī, G, 05:33, Uttarabhādra -Vasanta pañcamī -Sarasvatī-pūjā -Aparecimento de Śrīmatī Viṣṇupriya-devī -Aparecimento de Śrī Puṇḍarīka Vidyānidhi -Aparecimento de Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī […]